Beroepsvereniging

 

Beroepsvereniging SBLP

Als lichaamsgerichte therapeut ben ik lid van de beroepsverening SBLP.

De SBLP is een beroepsvereniging speciaal voor therapeuten die lichaamsgerichte psychotherapie geven. Ze werkt vanuit een holistisch mensbeeld dat bijdraagt aan de gezondheid, zowel op energetisch, somatisch en psychisch vlak
De SBLP bevordert de kwaliteit en professionaliteit van de aangesloten therapeuten. De beroepsorganisatie hanteert een register waarin therapeuten worden opgenomen die voldoen aan de normen rond opleiding, bijscholing, praktijkvoering en beroepshouding.

lichaamsgerichte-psychotherapie-groningen

Koepelorganisatie RBCZ

Als lichaamsgerichte therapeut ben ik geregistreerd bij koepelorganisatie RBCZ

RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registeren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.
Alle RBCZ-therapeuten werken holistisch, dat wil zeggen dat zij de mens (lichaam en geest) als één geheel zien. De therapeut neemt ruim de tijd om samen met de cliënt op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem.

RBCZ is hét onafhankelijke platform voor erkende zorg met een holistische benadering. Wij zijn de verbinder met de beste HBO of HBO+ opgeleide therapeuten in de complementaire gezondheidszorg.
Jaarlijks voldoet een RBCZ-gekwalificeerde therapeut aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van wet- en regelgeving, bij- en nascholing, zelfreflectie, VOG en de praktijk waar de zorg wordt verleend.
RBCZ werkt aan de bevordering van de maatschappelijke erkenning van de bij haar aangesloten therapeuten in de complementaire zorg in Nederland en binnen Europa.