LIEFDE

Liefde faalt niet voor jou als je afgewezen of
verraden of ogenschijnlijk niet geliefd wordt.
Liefde faalt in jouw geval als jij afwijst,
verraadt en niet lief hebt.
Trek je daarom niet terug uit relaties.
Wees kwetsbaar. Wees gewond indien nodig
en verdraag die wonde of die pijn.
Straf de ander niet in liefde.
Communiceer met elkaar, disciplineer elkaar zelfs.
Maar neem geen afstand van elkaar of
onthoud elkaar de kennis van liefde niet.

Realiseer je dat iedereen lief wil hebben en
geliefd wil zijn door de ander in liefde.
Heb daarom lief.
Doe dit liever dan enige poging te doen om
het gevoel afgewezen te zijn kwijt te raken.
Je afgewezen voelen is de pijn voelen van
niet geliefd te zijn.
Sta die pijn toe, maar laat het niet het gevoel van
liefdeloosheid worden.
Wees kwetsbaar en bijgevolg niet beledigd.
Als je alleen maar gewond bent zul je nog steeds
de behoefte aan liefde kennen en je zult
nog steeds de behoefte kennen
om lief te hebben.

Zij die liefhebben zijn liefde,
en het is onvermijdelijk dat anderen hen liefhebben.
Zij die alleen liefde zoeken zijn zelf de liefde niet.
En dus vinden ze haar niet
(zelfs als ze geliefd worden, hebben ze er geen weet van).
Alleen degene die lief heeft, is beminnelijk.

Tekst van Da Avabhasa