Oriah Mountain Dreamer, een Indiaanse Oudste

Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet
Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of je het aandurft
oog in oog te staan met de verlangens van je hart

Het interesseert me niet hoe oud je bent
Maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de Liefde,
omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat Leven heet.

Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop beïnvloeden
Waar het mij om gaat is of je ooit
tot in de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen.
En of de verradelijkheden en beproevingen van het leven
je juist ontvankelijk hebben gemaakt, of dat deze
je juist hebben doen terugdeinzen en afsluiten
uit angst voor nog meer pijn.

Wat ik wil weten is of jij pijn, die van mij of van jezelf
kunt laten zijn voor wat het is zonder een vinger te verroeren:
zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden
Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe
Of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase
van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn,
realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen
door herinnering aan beperkingen vanuit je menselijke bestaan

Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet
Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen
om trouw te kunnen zijn aan jezelf
Of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt
om verschoond te blijven van verraad vanuit je eigen ziel
Geef me een bewijs van je trouw,
opdat ik zal weten dat je vertrouwen waardig bent

Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is iedere dag niet even mooi
en is het leven zelf voor jou de bron van waaruit jij je levenskracht kunt putten?
Kun jij leven met je fouten, zwakheden en kwetsbaarheid,
die van jou en mij, en toch aan de rand van een meer staan
en luidkeels tegen het zilver van de volle maan roepen: “YES”.

Ik hoef niet te weten waar je woont of hoeveel geld je hebt
Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen
om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst,
op te staan en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen

Ik hoef niet te weten wie je bent en hoe je hier gekomen bent.
Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent
met mij door het vuur te gaan

Het gaat mij niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd
Voor mij is het van groot belang van jou te horen,
welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is
als al het andere om je heen is weggevallen
Of jij alleen kunt zijn met jezelf
en of je het werkelijk goed hebt met jezelf
wanneer het stil wordt, in eenzaamheid