Mannaz, mijn visie

 

Mannaz is de letter M in het Germaanse Rune alfabet. Dit geschrift werd door een aantal volkeren in Europa gebruikt tussen 150 en 1100 na Christus. Het alfabet werd waarschijnlijk niet gebruikt als spreektaal, maar om boodschappen door te geven in heilige geschriften. Gehouwen in steen of gesneden in hout, elk Rune-teken is een letter met een diepere betekenis. De diepere betekenis gaat over het ontrafelen van ‘de geheimen van het leven’, oftewel bewustzijn. Als je het woord Rune zou vertalen dan betekent het ‘geheim’ of ‘mysterie’.

De letterlijke betekenis van Mannaz is mens, de vreugdevolle mens of mensheid. De mens die een relatie aangaat met zijn spirituele zelf. De volmaakte mens die het mannelijke en het vrouwelijke in harmonie verenigt. Het staat voor de intelligentie van de ziel en psyche, de grenzen van het menselijk bestaan en het collectieve potentieel. Je eigen menselijkheid ontwikkelen en in verbinding staan met het spirituele.

Het staat ook voor je eigen bewustzijn dat onophoudelijk op zoek is naar wijsheid en inzicht. De menselijke intelligentie en de rationele geest.

Het ‘geheim’ of ‘mysterie’ ontvouwt zich met nieuw verworven inzichten over je eigen leven.

 “We are each a savior, each a god.
It is the fear of what this means which binds us to the realm of humankind.”

Vision Quest

 

Mannaz, de naam van de praktijk, is mij gegeven toen ik de Vision Quest deed bij Bart Wiegers en Hermine Schoneveld  ( www.soulquest.nl ).

Dit was geen toeval, de Vision Quest staat voor zelf-actualisatie, inzicht verkrijgen in het spirituele aspect van de mensheid en verbinding maken met je hogere zelf. Een gepaste naam voor de praktijk.

Voor mij persoonlijk ging het ook over het vergroten van intelligentie, het geheugen en mentale kracht. De Vision Quest doe je om bewustzijn te verkrijgen van je rol hier op aarde. Vanuit deze ervaring betekent Mannaz de verbinding die ik zie en voel met het leven. Ik als mens ben het leven in zijn volledigheid. En om dat te realiseren heb ik mijn aardse lichaam en geest.

De centrale vraag voor mij is: Wat is het om onverschrokken mens te zijn?