Klachtenregeling

 

Natuurlijk kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de begeleiding die je is aangeboden. Als je ontevreden bent of een klacht hebt kun je dit eerst met mij bespreken. Dan kijken we samen naar een oplossing.

Als dit voor jou niet tot een oplossing leidt, kun je jouw klacht melden bij de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging SBLP waar ik bij aangesloten ben. Je kunt hiervoor mailen naar vertrouwenspersoon@sblp.nl.

De SBLP heeft een aantal stappen op een rij gezet om jou klacht zo goed mogelijk te behandelen. Zie hiervoor het klachtenreglement van de SBLP: sblp.nl/klachtenreglement

Mocht je er met de SBLP niet uitkomen, kan de klacht ingediend worden bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de CAMCoop. Zie hiervoor de klachtenregeling van CAMCoop: www.camcoop.nl/klachtenregeling

Klachtrecht is geregeld via de Wkkgz; Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg.

Met de Wkkgz heeft de overheid gezorgd voor een toegankelijke klachtenregeling. De wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.