Gedicht over liefde

LIEFDE Liefde faalt niet voor jou als je afgewezen ofverraden of ogenschijnlijk niet geliefd wordt.Liefde faalt in jouw geval als jij afwijst,verraadt en niet lief hebt.Trek je daarom niet terug uit relaties.Wees kwetsbaar. Wees gewond indien nodigen verdraag die...